top of page

Книга на месеца - октомври

Стопанката на Господ на Розмари Де Мео - сказание по истински случай и требник на българската народна вяра.


В старата народна вяра съществуват единайсет български повели. Църквата си е взела много от тях и ги оплела в десетте си заповеди. Единайстата повеля гласи:

"Почитай вярата всекиму, било тя чужда на твойта, че тя е най-скъпа потреба и право на всеки човек!" Тази повеля църквата никога не е признала...

"Стопанката на Господ" е приказката за старата вяра и потребата на българите да си я пазят.


Можете да поръчате тук:

https://www.oblache.bg/product-page/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BE#облачебг #облаче

#oblachebg #oblache

#промоции #промоциинамесеца

ктомври

#книгаонамесеца

bottom of page