top of page

История и география на облачетата


Започваме да пишем историята и географията на нашите облачета!

География > различните места, от които те идват (надяваме се да съберем поне 150 страни от света). Вижте тук >

История > интересни и първи в нещо облачета. Вижте тук >


bottom of page