top of page

Първо облаче от Дания в 'Географията'!


Тъкмо щяхме да включваме една друга датска изненада в 'Географията', когато се оказа, че много отдавна сме имали облаче от тези земи! Симпатягите изпращат вече трето, а чак сега ни казаха откъде са! Има нещо гнило в тази Дания, ей ;) Ще отидем да проверим лично!

Вижте цялата ни 'География' тук!


bottom of page