top of page

Облаче след успешна премиера


За първи път в нашата 'история' - облаче за актьор в ДРАМАТИЧНО - КУКЛЕН ТЕАТЪР "Константин Величков" Пазарджик след премиерата на “С ЛЮБОВТА ШЕГА НЕ БИВА” от АЛФРЕД ДЬО МЮСЕ. С гравюра на френски. Изпратено с много обич от Тексас.

bottom of page