top of page

'География' на облачетата


Някои щастливи абитуриенти ги поздравяват чак от Каймановите Острови!

Облачетата летят към Вашите близки в България от всякакви посоки!

bottom of page