top of page

'География' на облачетата


Първо облаче от Швейцария! Облачетата летят от всички страни и посоки, за да зарадват близките Ви в България.

bottom of page