КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Защита на личните данни

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД третира вашите лични данни като администратор и как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Обща информация относно Администратора на личнан

Име на Дружеството: ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 203887463

Седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Юджин Скайлер 8

E-mail: oblachebg@gmail.com

Контролният орган по отношение на защитата на лични данни е: Комисия за защита на личните данни

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Администраторът на лични данни събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора на лични данни;

 • За целите на легитимния интерес на Администратора на лични данни

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте като потребители във връзка с използването на услугите, които предлагаме и за сключване на договор с дружеството. При обработка на Вашите лични данни ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД спазва следните основни принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

 • ограничение на целите на обработване

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни

 • точност и актуалност на данните

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Категории лични данни, които ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД обработва и съотвените цели и основоние за обработването им
Индивидуализиращи данни

При регистрация и/или поръчка на сайта, осъществена посредством сключването на договор между дружеството и Вас за закупуването на услуга, ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД събира следните данни

 • Име

 • Фамилия

 • Електронна поща

 • Адрес

 • Телефон

Цел, за която се събират данните:
 • Осъществевяне на доставка при закупуване на услуга/продукт, предлагани от ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД

 • Регистрация на потребител

 • Осъществяване на връзка с потребителя при възникнал проблем или изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения

Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които обработваме

При посещение на нашия сайт като регистриран потребител или посетител без регистрация ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД събира следнните данни:

 • IP адрес

 • Идентификатор на браузъра

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Данни, събирани от прочитане на бисквитки

Сайтът на ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД: www.oblachе.bg използва бисквитки, които са важни за правилната и коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити и можете да управлявате настройките им

Относно данните, съдържащи се в “бисквитките” на сайта на ОБЛАЧЕ.БГ, можете да се информирате от нашата Политика за използване на “бисквитки”.

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД съхранява данните докато разполага с основание за тяхното съхранение.

1.Данни, предоставени на договорно основание

Данни за потребителския профил

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД съхранява данните от профила Ви до изтичането на 2 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния двугодишен срок

Данни за онлайн поръчки

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД съхранява до изтичането на 2 години от датата на конкретната поръчка или при желание от Ваша страна профилът и всички Ваши лични данни да бъдат изтрити.

Данни, предоставени въз основа на съгласие

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД съхранява данните, предоставени от Вас въз основа на съгласието Ви до момента на оттегляне на съгласието Ви.

След изтичане на посочения срок, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

1. Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да изискате потвърждение от ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД дали се обработват лични данни свързани с Вас и в случай, че е така да