top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия /Terms and Conditions

Прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.oblache.bg

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.oblache.bg декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Фирма, която управлява сайта и е вписана в регистъра на електронните магазини на НАП:

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД, ЕИК/ПИК: 203887463


Този документ съдържа Общите условия, според които ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД , ЕИК/ПИК: 203887463

БЪЛГАРИЯ, Варна, 9000, ул. Юджин Скайлер 8, тел: (00359)889 000 998​, МОЛ: Елена Никифороеа извършва продажба на стоки и услуги на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.oblache.bg наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.oblache.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.oblache.bg или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.oblache.bg IP адрес на потребител, както и друга информация.

​​

Права и отговорности на страните
​​

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.oblache.bg

​​

Ограничение на отговорността
​​

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки
​​

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови. 
 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

 1. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД, ЕИК/ПИК: 203887463

 2. Седалище и адрес на управление на доставчика: ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД, БЪЛГАРИЯ, Варна, 9000, ул. Юджин Скайлер 8, тел: (00359)889 000 998​, МОЛ: Елена Никифорова, e-mail: oblachebg@gmail.com 

 3. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: БЪЛГАРИЯ, област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, ул. Юджин Скайлер 8

 4. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка е фиксирана, според избора на опаковка - тя се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

 5. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

 6. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите

 7. Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

 8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от oblache.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по  PayPal, банкова или картова сметка на клиента. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

Несъответствия на стоките и рекламации 


При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0889 000 998. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: oblache.bg. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от oblache.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

Условия на доставка


Можете да поръчате за ВСЯКА ДАТА през годината, но най-рано за следващ РАБОТЕН ден (ако поръчката е направена преди 13ч). Поръчвайте поне 2-3 дни предварително, ако е възможно. 

НЯМА доставки в НЕДЕЛЯ, и НА СЪЩИЯ РАБОТЕН ДЕН. За СЪБОТНА и ЕКСПРЕСНА - изберете опция С ПРИОРИТЕТ. Доставките се правят с куриер Еконт / Спиди от 9 до 18 ч от понеделник до петък, в събота - от 9 д 13ч.  Малките селища са на график. 

НЕ изпращаме пратки за ЧУЖБИНА (дори и да сте объркали адресите) и НЕ слагаме ФАКТУРИ с подаръците. 

В селата няма доставки с фиксиран час.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НА ПОРЪЧКИ НАД €50

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО АДРЕС НА ПОРЪЧКИ НАД €75

 

Използвани термини​

Потребител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчката.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от потребителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.​

Изпълнител: Фирмата, която подготвя пакета ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД

Куриер: Фирмата, която доставя пакета - Еконт/Спиди

​​

Ще получите снимки на подаръците си и/или номер за следене на пратката преди изпращането.​

НЕ правим доставки в НЕДЕЛЯ. За СЪБОТНА, ЕКСПРЕСНА или ДО ФИКСИРАН ЧАС - изберете опция С ПРИОРИТЕТ.

Доставките се извършват от куриер, от 9 до 18ч. - в работни дни и в събота от 9 до 13ч. ​

Получателят не получава фактура и не знае каква е цената платена от потребителя. Само потребителя получава фактура по електронен път.

Заявки и поръчки - желателно е да са поне три работни дни преди датата на доставката, особено за персонализирани и луксозни подаръци.  

Запазваме си правото да отказваме експресни поръчки при липса на наличност.​

Заявки се приемат до 13.00 часа. Ако заявката е направена след този час, за начало се взима следващия работен ден. ​

Доставката на поръчките се изпълнява на желана от Вас дата - може да заявите дата с месеци напред.

Доставката може да е по всяко време на деня до 18ч, ако не сте заплатили за услуга Приоритет. 

Цветята се доставят с куриер от Варна, в колетчето.  Изпращаме вечер експресно - получава се на следващия ден. Ако поръчвате цветя за понеделник, молим насочете се към опциите в саксии. ​​

Опаковка и доставка
 

Работим с куриeрите Econt и Speedy

ОБИКНОВЕНА - ДО ОФИС НА ECONT или SPEEDY

До офис по Ваше желание, в ден по Ваше желание

Цена: €3.99

ОБИКНОВЕНА - ДО АДРЕС

До адрес, в делничен ден по Ваше желание, в бяло брандирано кашонче

Цена: €5.99

 

С ПРИОРИТЕТ 

Съботна, експресна или ДО фиксиран час, до адрес, в бяло брандирано кашонче

Цена: €7.99

СПЕЦИАЛНА - С ВЪНШНА БЯЛА ОПАКОВКА

С външна бяла опаковка на кашончето, канап и надпис по Ваше желание, до адрес

Цена: €9.99

СПЕЦИАЛНА - С КОШНИЦА

С подходяща за подаръците Ви кошница, до адрес, в бяло брандирано кашонче

Цена: €13.99

​​​

СПЕЦИАЛНА - С ПЪЛНА БЯЛА ОПАКОВКА

Опаковка на всеки продукт в бяло и ленена торбичка, до адрес, в бяло брандирано кашонче

Цена: €16.99

СПЕЦИАЛНА - С ЦВЕТНА ОПАКОВКА

Опаковка на всеки продукт в подходяща цветна хартия,  до адрес, в бяло брандирано кашонче

Цена: €16.99

Важно:

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НА ПОРЪЧКИ НАД €50

НЕ правим доставки в НЕДЕЛЯ.

За СЪБОТНА, ЕКСПРЕСНА или ДО ФИКСИРАН ЧАС - изберете опция С ПРИОРИТЕТ.

Стандартната опаковка е бяло брандирано кашонче с лого и надпис 'Това облаче долетя за теб от (името Ви или страната, в която живеете)

Можете да поръчате отделно специална опаковка на подаръците и кашона тук: https://www.oblache.bg/customorder

Ще получите снимки на подаръците си преди изпращането.​

Не изпращаме фактури с подаръците. 

Можете да поръчате специална опаковка на подаръците и кашона тук: https://www.oblache.bg/customorder

Стандартната опаковка е бяло брандирано кашонче 

​​

ДОСТАВКАТА Е НА ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВАС ДАТА, С КУРИЕР, ДО ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ
Някои от по-малките селища има график на обслужване. Можете да го проверите тук: 

Еконт

http://www.econt.com/offices/

Спиди

https://www.speedy.bg/bg/serving-schedule


ПРАТКИТЕ СЕ ДОСТАВЯТ В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ - ОТ 9.00 СУТРИНТА ДО 19.00 ВЕЧЕРТА.​
В СЪБОТА  - ОТ 9.00 СУТРИНТА ДО 13.00. НЯМА ДОСТАВКИ В НЕДЕЛЯ.
Можете да проследите с номера на товарителницата, който имате тук: 

http://www.econt.com/tracking

https://www.speedy.bg/bg/track-shipment

МОЖЕТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ ОБЛАЧЕ ЗА ВСЯКА ДАТА И ВСЕКИ ПРАЗНИК ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА!
(ако празника е в неделя, доставката може да е в събота) 

Вижте предстоящите празници тук. 

Защита на личните данни

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информациясе използва единствено с цел обработка и изпълнение на Вашата заявка за продукти. Можете да видите всички детайли тук.

 

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

 

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят абонамента си по всяко време, при желание от тяхна страна.

Маркови стоки / Branded items

Всички маркови стоки на сайта се доставят от Sky-R, които имат правото да продават следните марки в България: https://sky-r.com/en/marki/

Please note: All branded items are exclusively supplied by Sky-R. They have the rights to sell the following brands in Bulgaria: https://sky-r.com/en/marki/

Произход на продуктите

 • Вина - работим с бутикови вина ексклузивно от винарска изба с. Нисово Изба Нисово

 • Алкохол, безалкохолни напитки и лакомства (сладки и солени) - от Посейдон, Паралакс, Билла, Кауфланд или Метро България 

 • Ядки - прясно изпечени от Бутмалай Варна - с най-страхотните фъстъци на света! 

 • Цветя - работим с 3 локални флориста.

 • Подаръци - работим с няколко доставчици на едро, но и с много отделни индивиди и социални предприятия.  Имаме много подаръци 'с кауза' - в помощ на различни хора в нужда, каузи и инициативи. 

 • Луксозни подаръци - работим с най-голямата агенция “SKY-R Group LTD” и предлагаме луксозни подаръци на редица световни марки като ALEXANDERCacharelCERRUTI 1881Christian LacroixFERRÉ MilanoJean – Louis ScherrerNINA RICCITonino LamborghiniUngaroF. BartholdiTechnoAndre Philippe и др. “SKY-R Group LTD” е директен вносител на тези марки, с което гарантира автентичността и ниските цени на предлаганите продукти. Всеки подарък идва със сертификат за произход.

Алкохол / Alcohol

Алкохолът се доставя от METRO, БИЛЛА, КАУФЛАНД, ЛИДЛ или другите големи търговски вериги в страната.

Важно: Изпращаме алкохол само до България. Възрастта на всеки клиент ще бъде потвърдена от куриера преди да се завърши доставката на стоката. Клиентите трябва да потвърдят, че са над минималната възраст, необходима за законно закупуване на алкохол в Българя (18), и че законно имат право да купуват продукти, съдържащи алкохол.

 

Please note: We only ship to Bulgaria. The age of every customer will be verified by the delivery driver before they conclude the delivery of the goods. The  customers have to confirm that are above the minimum age required to legally purchase alcohol in Bulgaria (18), and that are legally allowed to purchase products containing alcohol. 

Контакти

Фирма ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД има ЕИК/ПИК: 203887463 и е регистрирана в БЪЛГАРИЯ, Варна, 9000, ул. Юджин Скайлер 8

с МОЛ: Елена Никифорова и ДДС номер BG203887463.

 

Можете да се свържете с нас по много начини. Пишете ни или се обадете. Готови сме да отговорим на всичките ви въпроси възможно най-бързо!

ОБЛАЧЕ.БГ ЕООД

Tел/FaceTime//Viber/WhatsApp: (00359) 889 000 998

Facebook: https://www.facebook.com/OBLACHEBG/

Instagram: OBLACHE.BG (@oblachebg) • Instagram photos and videos

Pinterest:  https://www.pinterest.com/oblachebg/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/oblache/

bottom of page